Ineens ben je geen gewoon persoon meer, maar een patiënt …

Je voelt je gezond en ineens word je ziek. Je hebt geen griepje of wat tijdelijk ongemak. Neen, je hebt de indruk dat je iets hebt dat ernstiger is. Of je voelt dat zelfs met zekerheid. 

Je gaat naar de huisarts en je heet voortaan “een patiënt”. Wat verandert er allemaal als je van een persoon een patiënt wordt? Hoe voelt het om patiënt te zijn? Sta je nu anders tegenover de geneeskunde en artsen in het algemeen dan vóór je gezondheidsprobleem? Is je houding tegenover je huisarts en artsen in het algemeen veranderd en hoe belangrijk is zijn-haar/hun rol. Kan je je relatie met je huisarts omschrijven?

Doctoraatsstudent Edgard Eeckman (Communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel) voert een wetenschappelijk onderzoek uit dat nog loopt tot eind 2015. Deze blog is een onderdeel van zijn onderzoek.
Help hem door jouw mening te geven over hoe het voelt om ineens patiënt te worden. Geef over deze vragen je mening op deze blog. Je naam vermelden mag, maar hoeft niet, en ook je emailadres vermelden is geen verplichting. Je kan dus als je wil helemaal anoniem reageren. Geef wel een korte beschijving van jezelf (wat je kwijt wil, zoals geslacht, leeftijd, woonplaats en de aard van het gezondheidsprobleem).
Je helpt het onderzoek uiteraard ook als je het adres van deze blog doorgeeft aan anderen en hen oproept om ook te reageren.

Help dit universitair onderzoek en geef je mening. Er zijn geen goede of slechte antwoorden, alle meningen zijn even waardevol. Klik onderaan op Reacties. Je leest dan de ervaringen & meningen van anderen en je kan er jouw reactie aan toevoegen.

Zeer hartelijk dank alvast.
Edgard Eeckman

Advertenties
Geplaatst in Geen categorie | Tags: , , | 10 reacties

Patient empowerment ?

Onderzoeker Edgard Eeckman is druk in de weer in de laatste fase van zijn doctoraatsonderzoek: hij zit in de analyse- en schrijffase.

Zowel de resultaten van de analyse van de theoretische invalshoeken en van bestaande studies als van de analyse van zijn eigen lang en complex kwantitatief en kwalitatief onderzoek worden steeds duidelijker.

Het antwoord op zijn onderzoeksvraag “Alle macht aan de patiënt? De invloed van het internet als bron van gezondheidsinformatie op de machtsbalans tussen patiënt en huisarts” wordt almaar concreter.

Ondertussen apprecieert hij nog steeds heel erg mogelijke reacties op volgende vragen:

– oefent het internet een invloed uit (of heeft het dat gedaan) op uw relatie met uw (huis)arts of specialist?
– voelt u de patiënt-(huis)arts-specialist-relatie aan als een machtsrelatie en ja/nee waarom wel/niet? Indien ja, verandert het internet iets aan de machtsrelatie? Leidt het internet tot patiënt empowerment?

U kan een reactie achterlaten op deze site (dat kan ook anoniem) of mailen naar eeeckman@vub.ac.be. Elke getuigenis is bijzonder welkom. U kan steeds rekenen op alle confidentialiteit.

Geplaatst in Geen categorie | 1 reactie

Doctorandus schrijft een lied

Alhoewel Edgard bezig is aan de analyse- en schrijffase van zijn doctoraat heeft hij toch even tijd gemaakt voor het schrijven van de liedtekst Eiland. Daartoe was hij geïnspireerd door zijn moeder die Alzheimer heeft. Alle informatie over het lied lees je op http://www.eilandster.be en je kan er ook een trailer zien. Het lied kan voor 0,99 euro gedownload worden op iTunes en de opbrengst gaat naar de Alzheimer Liga Vlaanderen.
Het swingend lied beschrijft de verhuis van zijn moeder naar een eiland.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Een nieuw boek over doeltreffend communiceren in en door zorgorganisaties

Edgard Eeckman en Petra Van San zijn de editors en twee van de 21 auteurs van het nieuwe boek uitgegeven door LannooCampus “Communicatie Troef. Doeltreffend communiceren in en door zorgorganisaties”. Het boek werd gelanceerd op een druk bijgewoond symposium. 21 auteurs uit (voornamelijk) de zorgsector behandelen de sleutelelementen van strategische communicatie in en door zorgorganisaties. Het boek richt zich tot communicatoren maar ook tot beslissingnemers en managers in de zorgsector in de breedste betekenis van het woord, dus niet enkel tot ziekenhuizen, maar ook tot RVT’s, psychiatrische organisaties, enz.

Het is hoog tijd, stellen de editors. Wie vandaag communicatie niet als een strategisch beleidsinstrument inzet, zal er vroeg of laat (maar eerder vroeg) door de samenleving toe worden gedwongen. Communicatie is echter geen dreiging, maar een troef!

Eén van de hoofdstukken (geschreven door Edgard Eeckman en Valerie Monbaliu) gaat over patiëntencommunicatie en patient empowerment.

Meer informatie over het boek en hoe het besteld kan worden lees je op www.communicatietroef.be.

Communicatie_Troef_aanbiedingsbroch lage res

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Maakt u gebruik van het internet om gezondheidsinformatie op te zoeken?

Maakt u gebruik van het internet om gezondheidsinformatie op te zoeken en waarom of waarom niet? Wanneer raadpleegt u daarvoor het internet, van wat hangt het af?

Ter inspiratie een artikel dat daarover verscheen in Artsenkrant van 19 maart: http://www.behance.net/gallery/Internet-niet-afhouden-maar-omhelzen/7687577

Geef je mening. Dat kan volledig anoniem. Onderaan deze pagina kan u uw mening/reactie kwijt.

Alvast dank daarvoor.

Geplaatst in Geen categorie | 1 reactie

Ben je tevreden van je huisarts?

Ben je tevreden van je huisarts en indien ja/neen, waarom wel/niet? Reageer als je wil anoniem via deze site. En wat is het grote verschil met een arts in een zorgorganisatie zoals een ziekenhuis?

Je kan je ervaring ook delen via mail: eeeckman@vub.ac.be.

Onderzoeksresultaten en getuigenissen worden in elk geval geanonimiseerd. Het gaat overigens niet om specifieke gevallen maar om je ervaring met “de” huisarts. Maar elke getuigenis is interessant en dus zeer welkom.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Onderzoeker houdt woord

De internetenquête is met 3071 volledig ingevulde enquêtes afgesloten en een eerste wetenschappelijk artikel op basis van de resultaten is in de maak. Ondertussen kregen 50 deelnemers een muziekcd opgestuurd.

De onderzoeker engageerde zich om per volledig ingevulde enquête 1 euro te schenken aan een goed doel, met name de aankoop van een attentie voor kinderpatiëntjes die in het kinderziekenhuis van het UZ Brussel geprikt moeten worden. Het kinderziekenhuis koos voor een doosje met enkele kleurpotloden en een balpen in de vorm van een spuit.

De prikcadeautjes worden vanaf nu aan de kinderen gegeven.

Ondertussen werden bij 7 huisartsen in Oost-Vlaanderen videoconsultaties geregistreerd en grepen zowel met de huisarts als de patiënten opvolgingsinterviews plaats. 16 mensen hebben geholpen om alles uit te typen. Op dit ogenblik worden alle transcripties gecheckt en daarna kan de kwalitatieve analysefase echt beginnen.

Alle bedenkingen bij de relatie die u hebt met uw (huis)arts zijn nog steeds zeer welkom. Dat kan anoniem op deze site maar ook per mail naar eeeckman@vub.ac.be.

Doctoraatsonderzoeker Edgard Eeckman overhandigt de prikcadeautjes die hij schonk aan het kinderziekenhuis, aan een jonge patiënt, in aanwezigheid van kliniekhoofd prof. dr. Michel Deneyer.

Doctoraatsonderzoeker Edgard Eeckman overhandigt de prikcadeautjes die hij schonk aan het kinderziekenhuis, aan een jonge patiënt, in aanwezigheid van kliniekhoofd prof. dr. Michel Deneyer (foto: Petra).

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen